Wirkungsgradklasse IE2 High Efficiencymotors

ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (6 Polig) 1000 rpm


Typ Volllastdaten Start

Kipp moment

Trägheits moment

B3 Motor Gewicht

Geräusch pegel

Leistung Drehzahl Nenn strom Dreh moment

Leistungs faktor

Wirkungsgrad % η Nennstrom Dreh moment
kW d/d A Nm Cosφ 4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A)
2EL071M6B 0,18 920 0,60 1,87 0,67 64,5 63,0 57,0 3,2 1,9 2,3 0,00076 5,9 42
2EL071M6C 0,25 920 0,78 2,59 0,69 66,5 66,0 61,0 3,3 1,9 2,3 0,00096 6,6 42
2EL080M6A 0,37 925 1,08 3,82 0,69 66,5 66,0 61,0 3,3 1,9 2,3 0,00176 9,1 45
2EL080M6B 0,55 932 1,50 5,64 0,72 73,5 74,0 71,0 4,2 2,1 2,6 0,00202 9,9 45
2EL090S6A 0,75 940 2,00 7,62 0,71 75,9 76,1 73,1 4,1 2,0 2,6 0,00229 13,3 48
2EL090L6B 1,10 940 2,90 11,18 0,70 78,1 78,3 75,0 4,3 2,1 2,6 0,00354 14,8 48
2EL100L6A 1,50 950 3,72 15,00 0,73 81,8 82,0 81,5 5,3 2,1 2,7 0,00680 20,2 52
2EL112M6A 2,20 960 5,32 21,90 0,73 81,8 82,0 81,5 5,3 2,1 2,7 0,01170 25,0 56
2EL132S6A 3,00 970 6,85 29,60 0,76 83,3 84,0 83,0 5,6 2,0 2,8 0,02610 42,0 60
2EL132M6B 4,00 970 8,80 39,38 0,77 85,2 85,7 85,3 5,2 2,1 2,7 0,03050 46,0 60
2EL132M6C 5,50 965 12,00 54,50 0,77 86,0 87,2 87,0 5,7 2,1 2,7 0,03500 51,0 60
2EL160M6B 7,50 972 16,30 73,68 0,76 87,2 88,1 87,7 5,6 2,4 2,7 0,05700 77,8 63
2EL160L6D 11,00 970 22,95 108,30 0,78 88,7 90,0 89,9 6,0 2,5 2,9 0,07870 97,8 63
2EG180L6D 15,00 972 31,00 147,40 0,78 89,7 90,5 90,2 6,2 2,5 2,9 0,13500 175 64
2EG200L6B 18,50 977 36,50 180,80 0,81 90,4 90,5 90,7 6,3 2,5 2,6 0,30100 205 64
2EG200L6C 22,00 978 43,00 214,80 0,81 91,1 91,3 91,2 6,2 2,5 2,6 0,33400 215 64
2EG225S6B 30,00 980 57,60 292,20 0,82 91,7 91,8 90,8 6,6 2,6 2,7 0,52000 314 65
2EG250M6B 37,00 982 69,60 359,80 0,83 92,3 92,6 92,5 6,8 2,7 2,8 0,68000 395 66
2EG280S6A 45,00 985 84,50 436,00 0,83 92,7 93,1 92,2 6,8 2,8 2,8 1,15000 490 66
2EG280M6B 55,00 985 101,5 533,20 0,84 93,1 93,2 92,5 6,9 2,9 2,8 1,45000 545 66
ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (6 Polig) 1000 rpm

ELKMotor
ELKMotor
ELKMotor