Wirkungsgradklasse IE2 High Efficiencymotors

ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (4 Polig) 1500 rpm


Typ Volllastdaten Start

Kipp moment

Trägheits moment

B3 Motor Gewicht

Geräusch pegel

Leistung Drehzahl Nenn strom Dreh moment

Leistungs faktor

Wirkungsgrad % η Nennstrom Dreh moment
kW d/d A Nm Cosφ 4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A)
2EL071M4B 0,25 1425 0,71 1,68 0,69 74,0 73,5 70,5 4,4 2,0 3,0 0,00067 5,9 46
2EL071M4C 0,37 1425 1,00 2,47 0,70 76,1 75,5 71,5 4,6 2,0 3,0 0,00082 6,7 46
2EL080M4B 0,55 1440 1,45 3,65 0,71 77,1 76,7 75,0 5,2 2,0 3,0 0,00175 9,7 50
2EL080M4C 0,75 1440 1,95 4,97 0,70 79,6 79,2 77,0 5,2 2,0 3,0 0,00200 10,5 50
2EL090S4B 1,10 1440 2,60 7,30 0,75 81,4 81,4 80,5 5,6 2,2 3,1 0,00281 14,4 52
2EL090S4C 1,50 1440 3,40 9,95 0,77 82,8 83,0 82,0 6,0 2,3 3,2 0,00356 17,2 52
2EL100L4B 2,20 1445 4,85 14,60 0,78 84,3 85,3 84,2 6,0 2,4 3,2 0,00634 22,7 54
2EL100L4C 3,00 1440 6,42 19,89 0,79 85,5 85,7 84,6 6,3 2,4 3,3 0,00775 24,2 54
2EL112M4C 4,00 1450 8,20 26,35 0,81 86,8 87,4 86,5 6,6 2,5 3,4 0,01220 32,0 58
2EL132S4B 5,50 1455 11,20 36,10 0,81 87,7 88,6 88,0 6,7 2,6 3,2 0,02520 47,8 62
2EL132M4C 7,50 1460 15,10 49,00 0,81 88,7 89,0 89,0 7,0 2,7 3,3 0,03060 54,8 62
2EL160M4B 11,00 1465 21,30 71,70 0,83 89,8 90,3 89,5 6,9 2,4 3,0 0,05800 76,8 65
2EL160L4C 15,00 1460 28,80 98,12 0,83 90,6 91,3 90,9 6,9 2,6 3,0 0,07000 88,6 65
2EL180M4B 18,50 1465 34,90 120,60 0,84 91,2 91,5 91,4 6,9 2,5 3,0 0,11100 158 65
2EL180L4C 22,00 1465 41,40 143,40 0,84 91,6 91,7 91,5 7,1 2,6 3,2 0,12900 174 65
2EL200L4C 30,00 1475 55,50 194,24 0,85 92,3 93,0 93,2 7,6 3,0 3,1 0,23300 241 65
2EL225S4B 37,00 1475 66,00 239,50 0,87 93,0 93,8 93,8 7,8 3,0 3,1 0,33900 297 66
2EL225M4C 45,00 1475 80,00 291,40 0,87 93,1 94,0 94,3 7,8 3,0 3,0 0,38200 333 66
2EL250M4C 55,00 1478 95,50 355,40 0,89 93,5 94,3 94,4 7,9 3,2 3,0 0,62400 430 68
2EL280S4B 75,00 1483 130,8 482,97 0,88 94,0 94,5 94,4 7,9 3,0 3,0 1,25000 618 69
2EL280M4C 90,00 1484 156,0 579,20 0,88 94,2 94,6 94,5 7,9 3,2 3,1 1,40000 648 70
ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (4 Polig) 1500 rpm

ELKMotor
ELKMotor
ELKMotor