Wirkungsgradklasse IE2 High Efficiencymotors

ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (4 Polig) 1500 rpm


Typ Volllastdaten Start

Kipp moment

Trägheits moment

B3 Motor Gewicht

Geräusch pegel

Leistung Drehzahl Nenn strom Dreh moment

Leistungs faktor

Wirkungsgrad % η Nennstrom Dreh moment
kW d/d A Nm Cosφ 4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A)
2EL071M4B 0,25 1425 0,71 1,68 0,69 74,0 73,5 70,5 4,4 2,0 3,0 0,00080 5,9 46
2EL071M4C 0,37 1425 1,00 2,47 0,70 76,1 75,5 71,5 4,6 2,0 3,0 0,00096 6,7 46
2EL080M4B 0,55 1435 1,45 3,65 0,71 77,1 76,7 75,0 5,2 2,0 3,0 0,00180 9,7 50
2EL080M4C 0,75 1440 1,89 4,97 0,72 79,6 79,2 77,0 5,2 2,0 3,0 0,00220 10,5 50
2EL090S4B 1,10 1440 2,60 7,30 0,75 81,4 81,4 80,5 5,6 2,2 3,1 0,00290 14,4 52
2EL090L4C 1,50 1440 3,40 9,95 0,77 82,8 83,0 82,0 6,0 2,3 3,2 0,00360 17,2 52
2EL100L4B 2,20 1445 4,85 14,60 0,78 84,3 85,3 84,2 6,0 2,1 3,2 0,00800 22,7 54
2EL100L4C 3,00 1440 6,42 19,89 0,79 85,5 85,7 84,6 6,3 2,3 3,1 0,01100 24,2 54
2EL112M4C 4,00 1450 8,20 26,35 0,81 86,8 87,4 86,5 6,6 2,5 3,4 0,01300 32,0 58
2EL132S4B 5,50 1455 11,05 36,10 0,82 87,7 88,6 88,0 6,7 2,6 3,2 0,03000 47,8 62
2EL132M4C 7,50 1460 15,00 49,00 0,81 88,7 89,0 89,0 7,0 2,7 3,3 0,03500 54,8 62
2EG160M4B 11,00 1465 21,30 71,70 0,83 89,8 90,3 89,5 6,9 2,4 3,0 0,06800 113,6 65
2EG160L4C 15,00 1460 28,80 98,12 0,83 90,6 91,3 90,9 6,9 2,6 3,0 0,08500 131,9 65
2EG180M4B 18,50 1465 34,90 120,60 0,84 91,2 91,5 91,4 6,9 2,5 3,0 0,12600 157,6 65
2EG180L4C 22,00 1465 41,40 143,40 0,84 91,6 91,7 91,5 7,1 2,6 3,2 0,14000 174,4 65
ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (4 Polig) 1500 rpm

ELKMotor
ELKMotor
ELKMotor