Wirkungsgradklasse IE2 High Efficiencymotors

ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (2 Polig) 3000 rpm


Typ Volllastdaten Start

Kipp moment

Trägheits moment

B3 Motor Gewicht

Geräusch pegel

Leistung Drehzahl Nenn strom Dreh moment

Leistungs faktor

Wirkungsgrad % η Nennstrom Dreh moment
kW d/d A Nm Cosφ 4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A)
2EL071M2A 0,37 2790 0,90 1,26 0,80 74,2 74,5 72,5 5,0 2,5 2,8 0,00031 5,5 54
2EL071M2B 0,55 2790 1,27 1,88 0,82 75,8 77,0 76,0 5,0 2,8 2,9 0,00037 6,3 54
2EL080M2A 0,75 2850 1,67 2,51 0,83 78,0 79,0 77,5 5,7 2,5 3,0 0,00089 8,7 56
2EL080M2B 1,10 2850 2,36 3,69 0,84 80,1 81,3 80,7 5,8 2,7 3,1 0,00103 9,7 56
2EL090S2A 1,50 2880 3,17 4,98 0,83 82,5 82,6 82,0 6,0 2,6 3,3 0,00152 14,1 60
2EL90L2B 2,20 2860 4,48 7,35 0,85 83,2 85,0 85,0 6,0 2,6 3,1 0,00178 15,5 60
2EL100L2B 3,00 2890 5,80 9,91 0,88 84,8 85,2 84,7 7,0 2,6 3,4 0,00380 20,8 63
2EL112M2A 4,00 2910 7,60 13,13 0,88 86,5 87,1 86,8 7,0 2,4 3,6 0,00530 25,7 66
2EL132S2A 5,50 2935 10,20 17,90 0,88 88,2 88,4 87,6 7,9 2,8 3,9 0,01550 41,0 68
2EL132S2B 7,50 2925 13,60 24,50 0,90 88,5 88,8 88,6 7,6 2,6 3,9 0,01730 45,2 68
2EL160M2A 11,00 2940 19,60 35,73 0,90 89,8 90,0 89,0 7,4 2,7 3,6 0,02920 71,4 70
2EL160M2B 15,00 2935 26,90 48,80 0,89 90,3 91,0 90,7 7,0 2,6 3,5 0,03320 77,0 70
2EL160L2C 18,50 2935 32,20 60,19 0,91 91,1 91,5 91,0 8,2 2,9 3,8 0,03910 89,0 70
2EG180M2A 22,0 2955 39,00 71,10 0,89 91,4 91,6 90,6 7,9 2,6 3,6 0,06300 163 71
2EG200L2A 30,00 2965 52,00 96,63 0,90 92,4 92,7 92,2 8,0 2,9 3,1 0,14600 230 74
2EG200L2B 37,00 2965 64,00 119,20 0,90 92,7 93,2 93,0 8,4 3,1 3,3 0,16200 240 75
2EG225M2B 45,00 2970 77,40 144,70 0,90 93,2 93,5 93,0 8,6 2,7 3,7 0,22000 310 75
2EG250M2B 55,00 2970 94,50 176,80 0,90 93,3 93,6 93,1 7,9 2,7 3,6 0,32800 388 77
2EG280S2A 75,0 2978 128,0 240,50 0,90 93,8 94,0 93,0 7,9 2,7 3,0 0,70000 510 77
2EG280S2B 90,0 2980 153,0 288,40 0,90 94,1 94,2 93,1 7,5 2,8 3,2 0,79000 570 77
ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (2P) 3000 rpm

ELK Motor
ELK Motor
ELK Motor