Wirkungsgradklasse IE3 High Efficiencymotors

ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (6 Polig) 1000 rpm


Typ Volllastdaten Start

Kipp moment

Trägheits moment

B3 Motor Gewicht

Geräusch pegel

Leistung Drehzahl Nenn strom Dreh moment

Leistungs faktor

Wirkungsgrad % η Nennstrom Dreh moment
kW d/d A Nm Cosφ 4/4 3/4 1/2 IA/IN MA/MN MK/MN kgm² kg dB(A)
3EL071M6C 0,18 930 0,55 1,85 0,69 68,0 67,4 62,6 3,6 2,0 2,4 0,00096 6,7 41
3EL071M6D 0,25 930 0,77 2,57 0,67 70,0 69,7 66,0 3,6 2,2 2,5 0,00116 7,5 41
3EL080M6B 0,37 930 1,03 3,80 0,70 74,0 73,8 70,0 4,4 2,1 2,6 0,00202 9,8 43
3EL080M6C 0,55 935 1,47 5,62 0,70 77,2 77,3 74,4 4,3 2,2 2,7 0,00228 10,6 43
3EL090S6B 0,75 945 1,96 7,58 0,70 78,9 79,2 77,6 4,7 2,2 2,7 0,00354 14,6 46
3EL090L6C 1,10 940 2,75 11,20 0,71 81,0 80,8 79,4 5,0 2,2 2,7 0,00428 17,0 46
3EL100L6B 1,50 955 3,50 15,00 0,75 82,5 82,7 81,4 5,3 2,1 2,8 0,00820 22,5 50
3EL112M6B 2,20 960 4,95 21,90 0,76 84,3 84,5 83,5 5,5 2,2 3,0 0,01320 27,2 56
3EL132S6B 3,00 970 6,55 29,40 0,77 85,6 85,5 84,5 6,2 2,1 3,0 0,03050 46,5 58
3EL132M6C 4,00 970 8,52 39,40 0,78 86,8 87,0 85,5 6,2 2,2 3,0 0,03500 51,0 58
3EL132M6D 5,50 965 11,55 54,40 0,78 88,0 88,9 88,5 6,2 2,2 3,0 0,03940 56,0 58
3EL160M6D 7,50 972 15,55 73,68 0,78 89,1 89,4 88,4 6,3 2,6 3,0 0,07870 96,0 61
3EL160L6E 11,00 972 22,90 108,07 0,77 90,3 90,9 90,5 6,6 2,9 3,3 0,08580 104 62
3EG180L6E 15,00 975 30,80 146,92 0,77 91,2 91,6 91,0 6,7 2,9 3,1 0,15300 187 63
3EG200L6C 18,50 977 36,40 180,80 0,80 91,7 91,8 91,8 6,1 2,6 2,6 0,36100 225 64
3EG200L6D 22,00 978 42,50 214,80 0,81 92,2 92,9 93,0 6,2 2,6 2,7 0,39400 245 64
3EG225S6C 30,00 985 57,60 290,80 0,81 92,9 92,9 92,6 6,6 2,6 2,7 0,60000 326 65
3EG250M6C 37,00 988 68,80 357,60 0,83 93,4 93,6 93,5 6,8 2,7 2,8 0,82000 432 65
3EG280S6B 45,00 989 82,50 434,50 0,84 93,7 93,9 93,2 6,8 2,9 2,8 1,45000 540 65
3EG280M6C 55,00 989 100,40 531,00 0,84 94,1 94,4 93,5 6,9 2,9 2,9 1,65000 575 65
ELEKTRISCHE DATEN - 400V 50Hz (6 Polig) 1000 rpm

ELK Motor
ELK Motor
ELK Motor