Elektrik Motorları Opsiyonel Özellikleri

Termistör (PTC Thermistors):

Termistörler her faza bir tane ve seri bağlantılı olmak üzere motor sargılarına monte edilirler.Aşırı yüklenme,düşük yada aşırı gerilim gibi sargının aşırı ısınması durumunda kumanda panosuna sinyal vererek motorun enerjisinin kesilmesini sağlar.

PTC termistörler çok düşük akım kapasitesine sahip olduklarından doğrudan kumanda devresine bağlanmamalıdırlar, mutlaka bir PTC rölesi yada amplifikatörü ile birlikte kullanılmalıdırlar.

Thermal Switches

Termal switch'lerde termistör gibi sargı üzerine monte edilip aşırı ısınma durumunda motor enerjisinin kesilmesini sağlarlar. Termal switch'ler fiziki olarak daha büyük olduklarından dolayı daha yüksek akım kapasitesine sahiptirler ve kontrol devresine seri olarak bağlanabilirler.

Yoğuşma Önleyici Isıtıcı (Anti Condensation Heater- Space Heater):

Yoğuşma önleyici ısıtıcı; motorun sargısına monte edilen bir ısıtıcıdır. Motorun enerjisi kesildiğinde devreye girer,yoğuşma ve buhar oluşumunu engelleyerek motor sargılarının sıcak ve kuru kalmasını sağlar. Motor büyüklüğüne göre farklı güç ve gerilimlerde üretilirler.

Tropikal İzolasyon (Tropical Insulation)

Motor sargılarının mantar ve yoğuşmaya karşı ilave bir vernikle verniklenmesiyle sağlanır. Sargı arasındaki boşluklar doldurularak daha pürüzsüz bir yüzey elde edilir ve böylece yoğuşmanın etkileri azaltılmış olur.Tropik bölgeler için kullanılır.