Kalite Polikamız


ELK Motor’un misyonunu destekleyen kalite politikası ;

- Kalite ve ileri teknoloji üretim bandı açısından sektöründe lider bir kuruluş olan ELK Motor toplum ve çevreye karşı sorumluluklarının bilinciyle müşterilerinin şimdiki ve gelecekteki beklentilerini en iyi şekilde anlamak, yerine getirmek, müşteri ve çalışanların memnuniyetinin gerekliliğini garanti altına almak,

- Yönetim, hedeflere ulaşabilmek için gerekli olan iç dinamikleri yaratmak ve şirket çalışanlarının memnuniyetini sağlamak amacı ile her konuda motive etmek ve yön göstermek için liderlik etmek,

-  Müşteri memnuniyetini sağlamak için tüm kademelerde çalışanların tam katımlarını kontrol altında tutarak var olan yetkilerini şirket yararına kullanmaları için gayret göstermek,

- Prosesleri birbirine bağlı bir sistem içinde ele alıp süreç yaklaşımlı bir yönetim şekli oluşturulmasını sağlamayı,

- Şirketin her alanda performansının arttırılması için istatistiksel veriler analiz edilerek sürekli iyileştirmeyi amaçlamak,

- Tedarikçi ile bir bütün olduğu ve karşılıklı yarar ilişkisi içerisinde onların da şirketle birlikte gelişmesi ve büyümesi için çaba sarf etmek,

- Kalite politikasını destekleyen kalite hedefleri ile müşteri beklentilerini karşılamayı, müşterileri bilinçlendirmeyi ve gelişmesine yardımcı olmayı hedeflemek.

- Müşterilerimize ürün ve hizmet sunarken yasal zorunluluklara, yönetmeliklere, uluslararası standartlara, evrensel ilkelere, sosyal mevzuatlara ve etik değerlere uygun hareket etmeyi taahhüt eder,

ELK Motor kalite politikası, kaliteli ve teknolojik Elektrik Motoru üretmeyi, müşteri beklenti sonuçlarını izlemeyi, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi, konusunda etkin bir kuruluş olmayı ve bu politikasını uzun yıllar değişimi ve yeniliği takip ederek sürdürmeyi taahhüt eder.