Elektrik Motoru Koruma Sınıfları

Elektrik Motoru Koruma Sınıfları:IP (Ingress Protection ) Sızdırmazlık Sınıfı:

Motorun elektrikli kısımlarına yada hareketli kısımlarına erişilebilmesine karşı koruma derecesini, ve yabancı madde yada suyun motorun içine girerek tehlike yaratacak bölümlere erişebilme derecesini belirleyen bir sınıflamadır. Birinci rakam katı maddelere karşı koruma sınıfını belirler, ikinci rakam ise suya karşı koruma derecesini belirler

Elektrik Motorları İzolasyon Sınıfları:

Elektrik motoru izolasyon sınıfı; kullanılan izolasyon sisteminin özelliklerini yitirmeden sürekli olarak çalışabileceği en yüksek sıcaklık değerini belirtir. Yaygın olarak kullanılan izolasyon sınıfları tabloda belirtildiği gibidir.

Aksi belirtilmedikçe elektrik motoru etiketinde veya kataloğunda belirtilen güç değerleri; maksimum 40 °C ortam sıcaklığı, deniz seviyesi, nominal gerilim ve frekans için geçerlidir.

Elektrik motoru sargısının sıcaklık değeri, normal şartlar altında çalışırken, kullanılan izolasyon sınıfı sıcaklık değerini geçmemelidir. Örneğin F sınıfı izolasyona sahip bir elektrik motorunun sargı sıcaklığı 155 °C nin altında olmalıdır. Bir çok motor üreticisi F sınıf izolasyon malzemesi kullanırken sıcaklık artışını B sınıfı limitleri içinde tutar. Başka bir deyişle motora 25 °C lik bir emniyet marjı sağlanmış olur. Böylece motorun daha yüksek ortam sıcaklıklarında ve daha yüksek irtifada, daha düşük yada daha yüksek gerilimde çalışmasına imkan tanınmış olur. Bu durum motorun normal çalışma koşulları altında yaklaşık %12 daha fazla yüklenmesine de olanak tanır.Motor sıcaklık artışının kullanılan izolasyon malzemesi limitleri altında olması motor sargısının ömrünün uzamasını da sağlar.

Ex-Proof Motor Sıcaklık Sınıfları ve Kullanım Alanları