Mekanik Yapı

ELK Motorlar; 71-160 gövde büyüklüğünde sökülebilir ayak yapısına sahip olup, ayaklar gövdenin üç tarafına bağlanabilmektedir. Böylece kullanıcı ayak konumunu değiştirerek klemens kutusu sağda, üstte ya da solda olan motor yapısını kolayca oluşturabilmektedir. Standart motorlarda terminal kutusu üst konumdadır. 180-280 gövdeler sabit ayak yapısına sahiptir.

GÖVDE BÜYÜKLÜGÜ 63-160

GÖVDE BÜYÜKLÜGÜ 180-315

Ayrıca tüm gövde büyüklüklerinde, simetrik gövde ve ayak yapısı sayesinde kasnak tarafı kapak ile arka kapak ve mil yönü değiştirildiğinde C mesafesi sabit kalmaktadır. Bu sayede de klemens kutusu, kasnak tarafına yakın ya da fan tarafına yakın olarak konumlandırılabilmektedir.

Ürünlerimizde kullanılan malzemeler aşağıda belirtildiği gibidir.