Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

ELK MOTOR, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) süreçlerini yönetmeyi ve sürekli iyileştirmeyi ana felsefe olarak benimsemiştir. Bunu sağlamak için;

·        Standart ve özel tip motor tasarımlarımızda müşteri beklentilerini göz önünde tutmayı,

·        Müşteri ve çalışanların memnuniyetini sağlamayı,

·        Kalite, İSG ve Çevre bilincini başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza yaygınlaştırmayı,

·        Riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirmeyi,

·        Tüm çalışanların katılımı ile kalite, zamanında üretim, maliyet, karlılık, İSG ve çevre hedeflerimizi gerçekleştirmeyi,

·        Müşterilerimize ürün ve hizmet sunarken, entegre yönetim sistemi kapsamında yasal zorunluluklara, yönetmeliklere, uluslararası standartlara, evrensel ilkelere, sosyal mevzuatlara, etik değerlere uygun hareket etmeyi ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,

·        Çalışanlar, ziyaretçiler, taşeronlar, stajyerler için iş kazası ve meslek hastalıklarının önlendiği, çevrenin korunduğu bir çalışma ortamı yaratmayı,

·        Çevreyi korumayı, tüm faaliyetlerimizin çevre boyutunu dikkate alarak kirliliği kaynağında önlemeyi,

·        Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,

·        Atıklarımızı azaltıcı önlemler almayı, hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,

·     Çalışanlarımızın, servislerimizin, tedarikçilerimizin, bayilerimizin ve nihai müşterilerimizin bilincini geliştirmeyi, ortak bir kültür yaratmak için eğitim ve duyarlılığı artırmaya yönelik çalışmalar yapmayı,

·        Çalışma ortamında, çalışanların sağlık, güvenlik tehlikelerini ve çevresel etkileri belirleyip gerekli tedbirleri almayı,

 Taahhüt ederiz.